Små vannverk

Mattilsynet Gyldig 20210701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettene omfatter offentlige eller private vannverk som forsyner under 50 personer. Dataeier: Mattilsynet Datasettet laget til formål for NGF-prosjektet Norsk versjon

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/SmaVannverk/20210701

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_C89B3990_2A8D_488a_BD00_8BBEFF5314F8

Viser treff 1 - 3 av 3


Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.