Bygningsavgrensning

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Bygg 4.5, Bygningsavgrensning

Viser treff 1 - 13 av 13

Bygningsavgrensning objekttype

abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype


BygningsavgrensningTiltak objekttype

Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.


Bygningsdelelinje objekttype

linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).


Fasadeliv objekttype

bygningens ytre avgrensing i fasaderiss


Fasaderiss objekttype

bygningens avgrensning i form av fasadeliv, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje


FiktivBygningsavgrensning objekttype

fiktiv avgrensing av bygning Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger og som fiktiv linje på takoverbygg der takoverbyggkant mangler.Grunnmur objekttype

bygningens ytteravgrensning langs grunnmur Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse. Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur. Merknad: Kan benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er revet/nedbrent


Grunnmurriss objekttype

bygningens avgrensning i form av grunnmur, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje
Takkant objekttype

bygningens ytre takflateavgrensing Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket. Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning.


Takriss objekttype

bygningens avgrensning i form av takkant, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje