Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_7963F1B4_D79D_4dea_A752_9AFC5B940586;Objekttyper med egenskaper;;diagram;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-BygningFKB-Bygning EAID_84BA9DFF_6FA5_4ced_AB25_46BA4C3C64E6;Arv fra fellesegenskaper;;diagram;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-BygningFKB-Bygning EAID_382567D5_4A95_43bf_B69C_C499900A391C;Realisering av objekttyper;;diagram;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-BygningFKB-Bygning EAID_12B316A7_4547_46c5_9346_6469CD32ADD8;Bygningsdelelinje;linje mellom to bygninger (bygninger registrert i Matrikkelen) som står inntil hverandre Merknad: Det kan ofte være vanskelig å registrere bygningsdelelinjer nøyaktig. Usikkerhet i fastleggelsen av bygningsdelelinjen skal synliggjøres gjennom kvalitetskoding (f.eks posisjonskvalitet 81 50).;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_24F57C6A_FB44_4969_924A_7EA1E6114721;Fasaderiss;bygningens avgrensning i form av fasadeliv, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_3E358170_A6C4_4f31_9FA5_B5B051DFB71F;Fasadeliv;bygningens ytre avgrensing i fasaderiss;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_7BC2F8AD_B3CB_4e91_993F_6EFB4BD4A12C;Grunnmur;bygningens ytteravgrensning langs grunnmur Merknad: Høydereferanse angis med høydereferanse. Grunnrissreferanse er ytterkant av grunnmur. Merknad: Kan benyttes for bygning under oppføring eller for bygning som er revet/nedbrent;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_8AEB777B_2619_47fd_B686_DE3F5FCDCBC2;Grunnmurriss;bygningens avgrensning i form av grunnmur, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_96EF6DBA_6DE3_4581_8330_13914DBD8414;Bygningsavgrensning;abstrakt supertype som bærer geometrien til avgrensningslinjene. Vil aldri realiseres som en objekttype;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_B0BE384E_C006_4dea_9978_30AACEE3DBDE;Takkant;bygningens ytre takflateavgrensing Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket. Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning.;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_C107C649_113B_4d38_A7AE_4CD7E5CDD5CD;BygningsavgrensningTiltak;Bygningsavgrensning hentet fra FKB-Tiltak. Dataene er tatt fra plan og er ikke innmålt i terrenget.;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_C8451D92_8DC5_4c38_A09E_3DDC03C35FE3;Takriss;bygningens avgrensning i form av takkant, fiktiv bygningsavgrensning og/eller bygningsdelelinje;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_C9A7BB2B_2D83_4703_B2F9_769F40AF7B9E;FiktivBygningsavgrensning;fiktiv avgrensing av bygning Merknad: Brukes når deler av takkant, fasadeliv, grunnmur eller bygningsdelelinje er ukjent for at det skal bli mulig å danne en flate. Fiktiv bygningsavgrensing benyttes også for å lage flater for underjordiske bygninger og som fiktiv linje på takoverbygg der takoverbyggkant mangler.;objekttype;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning EAID_12B316A7_4547_46c5_9346_6469CD32ADD8;grense;forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant);egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Bygningsdelelinje EAID_12B316A7_4547_46c5_9346_6469CD32ADD8;treDNivå;hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Bygningsdelelinje EAID_3E358170_A6C4_4f31_9FA5_B5B051DFB71F;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Fasadeliv EAID_3E358170_A6C4_4f31_9FA5_B5B051DFB71F;høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Fasadeliv EAID_3E358170_A6C4_4f31_9FA5_B5B051DFB71F;skalAvgrenseBygning;angivelse av om fasadeliv skal benyttes til å danne bygningsflate. Defaultverdi er Nei, dvs. at fasadeliv kun benyttes til flateavgrensning dersom skalAvgrenseBygning = Ja. Merknad: Fasadeliv (hele eller deler av fasaden) vil i mange tilfeller eksistere i tillegg til Takkant. Egenskapen kan da benyttes til å angi at enten takriss eller fasadelivriss skal danne Bygningsavgrensning for bygningsflaten (normalt benyttes Takkant til riss hvis begge eksisterer).;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Fasadeliv EAID_7BC2F8AD_B3CB_4e91_993F_6EFB4BD4A12C;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Grunnmur EAID_7BC2F8AD_B3CB_4e91_993F_6EFB4BD4A12C;høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Grunnmur EAID_96EF6DBA_6DE3_4581_8330_13914DBD8414;grense;forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant);egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Bygningsavgrensning EAID_B0BE384E_C006_4dea_9978_30AACEE3DBDE;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Takkant EAID_B0BE384E_C006_4dea_9978_30AACEE3DBDE;treDNivå;hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i.;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Takkant EAID_B0BE384E_C006_4dea_9978_30AACEE3DBDE;takskjegg;avstanden fra veggliv til takkant målt i cm;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\Takkant EAID_C107C649_113B_4d38_A7AE_4CD7E5CDD5CD;grense;forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant);egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\BygningsavgrensningTiltak EAID_C107C649_113B_4d38_A7AE_4CD7E5CDD5CD;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\BygningsavgrensningTiltak EAID_C107C649_113B_4d38_A7AE_4CD7E5CDD5CD;høyde;et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H];egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\BygningsavgrensningTiltak EAID_C107C649_113B_4d38_A7AE_4CD7E5CDD5CD;høydereferanse;koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\BygningsavgrensningTiltak EAID_C107C649_113B_4d38_A7AE_4CD7E5CDD5CD;høydeoverbakken;objekts høyde over bakken;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\BygningsavgrensningTiltak EAID_C9A7BB2B_2D83_4703_B2F9_769F40AF7B9E;grense;forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant);egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\FiktivBygningsavgrensning EAID_C9A7BB2B_2D83_4703_B2F9_769F40AF7B9E;medium;objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten;egenskap;4.6;Erstattet;Bygningsavgrensning;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Bygning\FKB-Bygning\Bygningsavgrensning\FiktivBygningsavgrensning