Takkant RoofEdge

objekttype

Geovekst Erstattet

bygningens ytre takflateavgrensing Merknad: Høydereferansen er de målte punktene på taket. Merknad: Dersom deler av takkanten ikke er synlig kodes den synlige delen som takkant- og den ikke synlige som fiktiv bygningsavgrensning.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Medium (kodeliste) 0..1
treDNivå hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i. TreDNivå (kodeliste) 0..1
takskjegg avstanden fra veggliv til takkant målt i cm Integer 0..1
Takriss
Bygningsavgrensning
grense forløp som følger objektets sentrale del (ytterkant) Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
MEDIUM Medium 1 0..1
TRE_D_NIVÅ TreDNivå 1 0..1
TAKSKJEGG Integer 3 0..1
Name Type English Description
grense Kurve border
medium Medium medium
treDNivå TreDNivå threeDLevel
takskjegg Integer eaves

Vis Takkant i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Medium 0 ..1
TreDNivå 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Takkant supertype Takriss