ENC Datakvalitet

Kartverket Gyldig 20240301

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for Datakvalitet på dybdedata i navigasjonsproduktene. Datasettet viser hvilken datakvalitet dybdene i norske navigasjonsprodukter har.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/EncDatavalitet/20240301

Viser treff 1 - 19 av 19

LandarealInnseiling objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose approach.


DybdedatakvalitetFortøyning objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose berthing.


IkkeSjømåltHavn objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet havn. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose harbour.


LandarealHavn objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet havn. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose harbour.


IkkeSjømåltOversikt objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose overview.


DybdedatakvalitetOversikt objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose overview.


IkkeSjømåltGenerell objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet generell. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose general.


IkkeSjømåltFortøyning objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose berthing.


DybdedatakvalitetGenerell objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet generell. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose general.


LandarealKyst objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose coastal.


DybdedatakvalitetHavn objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet havn. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose harbour.


LandarealOversikt objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet oversikt The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose overview.


DybdedatakvalitetInnseiling objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose approach.


IkkeSjømåltInnseiling objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet innseiling. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose approach.


LandarealFortøyning objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet fortøyning. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose berthing.


GenerelleEgenskaperDatakvalitet objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


DybdedatakvalitetKyst objekttype

Et område der det foreligger en enhetlig vurdering av dataenes kvalitet. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. An area within which a uniform assessment of the quality of the data exists. Generalized to the navigational purpose coastal.


IkkeSjømåltKyst objekttype

Et område der det ikke finnes informasjon om dybdedata. Generalisert til navigasjonsformålet kystkart. An area for which no bathymetric survey information is available. Generalized to the navigational purpose coastal.


LandarealGenerell objekttype

Den faste delen av jordens overflate, i motsetning til sjø, vann. Generalisert til navigasjonsformålet generell. The solid portion of the Earth's surface, as opposed to sea, water. Generalized to the navigational purpose general.