Forurensning-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter beskrivelser som er egnet som grunnlag for kartframstilling av data om forurensningskilder og miljøtilstand. Kapittelet er foreløpig ikke dekkende for hele fagområdet, men omfatter en del viktige datasett som grunnforurensning, utslipp fra industri, avløpsanlegg og støy

Viser treff 1 - 5 av 5

Avløpsanlegg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Avløpsanlegg

Tilbaketrukket

4.0


Forurenset grunn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Forurenset grunn

Tilbaketrukket

4.0


Industrianlegg pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Industrianlegg

Tilbaketrukket

4.0


Kostholdsråd pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Kostholdsråd

Tilbaketrukket

4.0


Støy pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Forurensning\Forurensning-4.0\Støy

Tilbaketrukket

4.0