Avløpsanlegg

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 9 av 9

Avløpsanlegg objekttype

anlegg som mottar og behandler avløpsvann -- Definition -- facility which receives and processes waste water


Belastningskilder datatype

angir midlere belastninger på renseanlegg fra diverse kilder -- Definition - - indicates average ??(impacts on/flow rates to) the treatment plant from various sources


AvløpsanleggType kodeliste

inndeling av type avløpsanlegg -- Definition - - classification of sewer system type


AvløpsanleggEierform kodeliste

inndeling av ulike eierformer for avløpsanlegget -- Definition - - classification of various ownership types for the sewer system


AvløpRenseprinsipp kodeliste

grov inndeling av rensemetoder for avløpsvann -- Definition - - rough classification of cleaning methods for waste water