Industrianlegg

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6
Industrianlegg objekttype

landbasert anlegg for industriproduksjon -- Definition -- land-based installation for industrial production


Utslipp datatype

angir mengde og type utslipp fra en utslippskilde -- Definition - - indicates quantity and type of discharge/emission from a source


UtslippType kodeliste

angir om utslipp går til luft eller vann -- Definition - - indicates whether a discharge to water or an emission to air