Kostholdsråd

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4


KostholdsrådOmrådegrense objekttype

avgrensning for kostholdsområde -- Definition -- delimitation of dietetic advisory area


KostholdsrådOmråde objekttype

område hvor det er innført råd om konsum eller omsetningsforbud for fisk og skalldyr -- Definition -- area where an advisory has been issued regarding consumption, or the sale of fish and seafood has been prohibited


KostholdsrådType kodeliste

angir type restriksjon som er innført for et område -- Definition - - indicates the type of restriction issued for the area