SOSI Generelle typer

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

Coverage 5.0 Utkast pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast

Ukjent

1.0


Generelle typer 4.0 pakke

dette kapitlet omfatter objekttyper, datatyper og kodelister som ikke har tilhørighet i andre fagområder. Eksempler på dette er Kartbladkant, Rutenett, egenskaper for kvalitet, datoangivelser og identifikasjoner. Flere av disse egenskapene er å oppfatte som metadata, og som også er beskrevet i Metadatastandarden. Omfatter også objekttypen SOSI_objekt som er en abstrakt supertype til alle objekttypene

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0

Ukjent

4.0


Generelle typer 4.5 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5

Ukjent

1.0


Generelle typer 5.0 pakke

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0

Gyldig

5.0.0


Generelle typer 5.1 pakke

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.1

Gyldig

5.0.0