Generelle typer 4.0

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent 4.0

pakke

Beskrivelse: dette kapitlet omfatter objekttyper, datatyper og kodelister som ikke har tilhørighet i andre fagområder. Eksempler på dette er Kartbladkant, Rutenett, egenskaper for kvalitet, datoangivelser og identifikasjoner. Flere av disse egenskapene er å oppfatte som metadata, og som også er beskrevet i Metadatastandarden. Omfatter også objekttypen SOSI_objekt som er en abstrakt supertype til alle objekttypene

Viser treff 1 - 10 av 10

Avgrensningslinjer pakke

Objekttyper som fungerer som avgrensninger til flater. Kan i utgangspunktet avgrense hvilken som helst flate!

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Avgrensningslinjer

Ukjent

4.0


Generelle datatyper pakke

datatyper som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle datatyper

Ukjent

4.0


Generelle kodelister pakke

kodelister som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Generelle kodelister

Ukjent

4.0


Kartblad pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Kartblad

Ukjent

4.0


Posisjonskvalitet pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Posisjonskvalitet

Ukjent

4.0


Retningsvektor pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Retningsvektor

Ukjent

4.0


SOSI_Objekt pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\SOSI_Objekt

Ukjent

4.0


Spesielle linjer og punkter pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Spesielle linjer og punkter

Ukjent

4.0


Tilgjengelighetsdata pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0\Tilgjengelighetsdata

Ukjent

4.0