Coverage 5.0 Utkast

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6Utstrekning datatype

Et områdets utstrekningDatautstrekning datatype

Et områdes datautstrekning i form av omskreven boks.