Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_0DAB8DB1_FE39_4a53_AAF8_2C281055147D;Coverage 5.0 Utkast;;pakke;1.0;Ukjent;Coverage 5.0 Utkast;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Coverage 5.0 Utkast EAPK_06C52DA1_8914_4572_B168_3AF6111D6C44;Generelle typer 4.0;dette kapitlet omfatter objekttyper, datatyper og kodelister som ikke har tilhørighet i andre fagområder. Eksempler på dette er Kartbladkant, Rutenett, egenskaper for kvalitet, datoangivelser og identifikasjoner. Flere av disse egenskapene er å oppfatte som metadata, og som også er beskrevet i Metadatastandarden. Omfatter også objekttypen SOSI_objekt som er en abstrakt supertype til alle objekttypene;pakke;4.0;Ukjent;Generelle typer 4.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.0 EAPK_1DB15898_E0F9_4d15_A64A_07BBC8596D66;Generelle typer 4.5;;pakke;1.0;Ukjent;Generelle typer 4.5;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5 EAPK_3B2579A6_5113_4a1e_A4D2_FF4F839E1A3E;Generelle typer 5.0;Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.;pakke;5.0.0;Gyldig;Generelle typer 5.0;SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 5.0