Generelle typer 4.5

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 11 av 11

Avgrensningslinjer pakke

Objekttyper som fungerer som avgrensninger til flater. Kan i utgangspunktet avgrense hvilken som helst flate!

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Avgrensningslinjer

Ukjent

1.0


Generelle datatyper pakke

datatyper som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle datatyper

Ukjent

1.0


Generelle kodelister pakke

kodelister som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Generelle kodelister

Ukjent

1.0


Kartblad pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Kartblad

Ukjent

1.0


Posisjonskvalitet pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Posisjonskvalitet

Ukjent

1.0


Retning pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Retning

Ukjent

1.0


SOSI_Objekt pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\SOSI_Objekt

Ukjent

1.0


Spesielle linjer og punkter pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Spesielle linjer og punkter

Ukjent

1.0


Tilgjengelighetsdata pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\Tilgjengelighetsdata

Ukjent

1.0


INON_Inngrep pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer\Generelle typer 4.5\INON_Inngrep

Ukjent

1.0