Mareano bunnprøvestasjoner

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210501

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Bunnprøvestasjoner tatt på Mareano-tokt pr. år.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoBunnprovestasjoner/20210501

Viser treff 1 - 9 av 9

Bunnprøvestasjon objekttype

Mareanostasjon for måling av kjemisk forurensning


GenerelleEgenskaperStasjoner objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is basedPosisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen