Stormflo og havnivå

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Stormflo produktspesifikasjon

Datasettet er modellert av Kartverket og viser stormflo med gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år, korrigert for landheving.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Temadata\Stormflo og havnivå\Stormflo

Gyldig

20180601