Adresse-4.5

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 4.5

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen gjelder beskrivelse av offisielle adresser

Viser treff 1 - 4 av 4

VegIdent datatype

Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).


MatrikkeladresseIdent datatype

Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er.


VegadresseIdent datatype

Unik ekstern identifisering av vegadresse, brukt i api'er Merknad: Adressenavn er bare med i Geointegrasjonsapi'et. Adressekode er ikke med i Geointegrasjonsapi'et


AdresseIdent datatype

Ident brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API'ene)