VegIdent

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Unik ekstern identifisering av veg (i adressesammenheng).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
adressekode Et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen Integer 1..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 1..1
Integer 1..1
Name Type English Description
adressekode Integer
kommunenummer Integer

Vis VegIdent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1