MatrikkeladresseIdent

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Unik ekstern identifisering av matrikkeladresse, brukt i api'er.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksnummer Hver gård er delt opp i et eller flere bruk. Neste ledige bruksnummer innen et gårdsnummer tildeles automatisk. Forkortelsen er bnr Integer 1..1
festenummer Fortløpende nummerering av fester under gårdsnummer/bruksnummer. Forkortelsen er fnr Integer 0..1
gårdsnummer En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune. Forkortelsen er gnr Integer 1..1
undernummer Fortløpende nummerering av matrikkeladresser med samme gårds-, bruks- og festenummer. Integer 0..1
AdresseIdent
bruksenhetsnummer identifisering av bruksenhet i bygningen. Bruksenhetsnummer (datatype) 0..1
- etasjeplan Hvilket plan etasjen ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. EtasjeplanKode (kodeliste) 1..1
- etasjenummer etasjenummer innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på Integer 1..1
- løpenummer løpenummer innenfor etasjen bruksenheten ligger på Integer 1..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Bruksenhetsnummer (datatype) 0..1
- ETASJEPLAN EtasjeplanKode (kodeliste) 1 1..1
- ETASJENUMMER Integer 2 1..1
- LØPENR Integer 2 1..1
KOMMUNENUMMER Integer 4 1..1
Integer 1..1
Integer 0..1
Integer 1..1
Integer 0..1
Name Type English Description
bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummer (datatype)
- etasjeplan EtasjeplanKode (kodeliste)
- etasjenummer Integer
- løpenummer Integer
kommunenummer Integer
bruksnummer Integer
festenummer Integer
gårdsnummer Integer
undernummer Integer

Vis MatrikkeladresseIdent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 1 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype MatrikkeladresseIdent supertype AdresseIdent