AdresseIdent

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Ident brukt til søkefunksjonalitet i programmeringsgrensesnittene (API'ene)
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
bruksenhetsnummer identifisering av bruksenhet i bygningen. Bruksenhetsnummer (datatype) 0..1
- etasjeplan Hvilket plan etasjen ligger i, f.eks. om det er en underetasje eller loftsetasje. EtasjeplanKode (kodeliste) 1..1
- etasjenummer etasjenummer innenfor etasjeplanet bruksenheten ligger på Integer 1..1
- løpenummer løpenummer innenfor etasjen bruksenheten ligger på Integer 1..1
kommunenummer nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Avledet fra Nasjonal hovedinndeling, Kommune Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Bruksenhetsnummer 0..1
KOMMUNENUMMER Integer 4 1..1
Name Type English Description
bruksenhetsnummer Bruksenhetsnummer
kommunenummer Integer

Vis AdresseIdent i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Bruksenhetsnummer 0 ..1
Integer 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype MatrikkeladresseIdent supertype AdresseIdent
arv subtype VegadresseIdent supertype AdresseIdent