FKB-Ledning-5.0

Geovekst Gyldig 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen gjelder for ledningsdata innenfor elektrisitet, elektrisk kommunikasjon, belysningsanlegg, ledningsanlegg tilknyttet bane og vann- og avløpsanlegg. Det er kun objekter som er synlig i terrenget (ligger over bakkenivå) som inngår i produktspesifikasjonen. Produktspesifikasjonen er tenkt benyttet ved datafangst av ledningsobjekter. FKB-Ledning versjon 5.0 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning versjon 4.6.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Ledning/5.0

Viser treff 1 - 5 av 5

Objekttyper - abstrakte pakke

Ikke realiserbare objekttyper. Objekttypene benyttes kun som konteinerobjekter for egenskaper som benyttes av et eller flere subtyper.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - abstrakte

Gyldig

1.0


Objekttyper - instansierbare pakke

Instansierbare objekttyper. Objekttypene kan benyttes som objekttyper i forbindelse med datautveksling. Objekttypene arver gjerne en eller flere egenskaper fra ett eller flere abstrakte supertyper, men kan også inneholde egenskaper som kun er relevante for den aktuelle objekttypen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare

Gyldig

1.0


Datatyper pakke

Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Datatyper

Gyldig

1.0


Kodelister pakke

Alle Kodelister som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen. Kodelistene forvaltes eksternt på Geonorge. Kodelistene er tilgjenglig på https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Kodelister

Gyldig

1.0


Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer

Gyldig

1.0