Objekttyper - abstrakte

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Ikke realiserbare objekttyper. Objekttypene benyttes kun som konteinerobjekter for egenskaper som benyttes av et eller flere subtyper.

Viser treff 1 - 8 av 8Nettverkskomponent objekttype

konteinerobjekt med fellesegenskaper for alle ledningsobjekter


Ledning objekttype

generell betegnelse for langsgående objekt i et ledningsnettverk


KoplingSenterlinje objekttype

generell betegnelse for langsgående konstruksjoner i et ledningsnettverk


LidarMetadata objekttype

informasjon om punktskyen som ligger til grunn for klassifisering og vektorisering


KoplingGrense objekttype

generell betegnelse på objekt som er avgrensningslinjer for et nodepunkt i et ledningsnettverk


KoplingPunkt objekttype

generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk