Objekttyper - instansierbare

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Instansierbare objekttyper. Objekttypene kan benyttes som objekttyper i forbindelse med datautveksling. Objekttypene arver gjerne en eller flere egenskaper fra ett eller flere abstrakte supertyper, men kan også inneholde egenskaper som kun er relevante for den aktuelle objekttypen.

Viser treff 1 - 31 av 31Nettverkstasjon objekttype

et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører.


Nettverkstasjonomriss objekttype

ytre avgrensning av nettverkstasjonen, i grunnriss


Masteomriss objekttype

ytre avgrensning av mastens fotavtrykk på bakken


Bardun objekttype

tau, vaier eller liknende som støtter eller stabiliserer høye gjenstander Merknad FKB: Dersom flere barduner går i samme retning skal den høyeste og lengste bardunen registreres.


Kabelkanal objekttype

brukes som fremføringsvei for ledning


Mast objekttype

alle konstruksjoner som primært er laget for å holde ledningsnett/komponent oppe fra bakken Merknad FKB: En mast kan bestå av en eller flere stolper og beskriver mastens representasjonspunkt (senterpunkt grunnriss / mastepunkt).


Flymarkør objekttype

markering av store luftspenn over daler og fjorder


Trase objekttype

den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledning(er)


Åk objekttype

en hovedsaklig liggende konstruksjon festet i (vanligvis) to master, ei på hver side av bane Merknad FKB: "Beina" er egne objekter (objekttype Mast), og ikke del av objektet av objekttypen Åk.


Skap objekttype

beskyttelseskasse plassert vanligvis på bakken, som inneholder koblinger for elektrisk strøm, signal eller annet Merknad: Kan også være på størrelse med kiosk.


Lysarmatur objekttype

selve det elektriske punktet som gir lys


Kum objekttype

et fysisk objekt som regel av stål, plast eller betong som er gravd ned i bakken, og som lager et rom Merknad FKB: Ytterkant topp kumkonstruksjon der denne er synlig.


Vindturbinomriss objekttype

ytre avgrensning av vindturbinens fotavtrykk på bakken


Jordingsledning objekttype

ledning hvor formålet er å lede farlige overspenninger til jord. ledningen er under normale forhold ikke strømførende


Vindturbin objekttype

en kontainer som betegner en hel "vindmølle". En vindturbin har en generator


Kumlokk objekttype

et deksel over en kum eller annet hulrom under bakkenivå


Luftledning objekttype

vaier/kabel mellom to faste forankringspunkt, som er eller kan være strøm- eller signalførende