Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_FA389209_7834_4b83_B3CF_D6E721D57A2E;Objekttyper - abstrakte;Ikke realiserbare objekttyper. Objekttypene benyttes kun som konteinerobjekter for egenskaper som benyttes av et eller flere subtyper.;pakke;1.0;Gyldig;Objekttyper - abstrakte;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - abstrakte EAPK_680FBEF3_556F_4bb2_9FD4_5550DDE3B26B;Objekttyper - instansierbare;Instansierbare objekttyper. Objekttypene kan benyttes som objekttyper i forbindelse med datautveksling. Objekttypene arver gjerne en eller flere egenskaper fra ett eller flere abstrakte supertyper, men kan også inneholde egenskaper som kun er relevante for den aktuelle objekttypen.;pakke;1.0;Gyldig;Objekttyper - instansierbare;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Objekttyper - instansierbare EAPK_83E9687E_97DF_49b2_ABBF_ED851B6CE136;Datatyper;Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen.;pakke;1.0;Gyldig;Datatyper;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Datatyper EAPK_2CC1F111_E92B_4733_8397_7060B01E3BC4;Kodelister;Alle Kodelister som ikke er en del av de generelle FKB elementene, men som inngår i denne spesifikke FKB-datamodellen. Kodelistene forvaltes eksternt på Geonorge. Kodelistene er tilgjenglig på https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/ledning/5.0 ;pakke;1.0;Gyldig;Kodelister;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Kodelister EAPK_CAC3395D_3B88_4867_AEA6_41090ECF28BE;Generelle elementer;pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0;pakke;1.0;Gyldig;Generelle elementer;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0\Generelle elementer EAID_7EE7C7D8_C416_4862_B133_3A63652C30F0;Pakkerealisering FKB-Ledning 5.0;;diagram;5.0;Gyldig;FKB-Ledning-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0 EAID_BAC82622_8EFA_45da_BB87_CD030272FAE1;Hoveddiagram FKB-Ledning 5.0;;diagram;5.0;Gyldig;FKB-Ledning-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Ledning\FKB-Ledning-5.0