Tur- og friluftsruter

Kartverket Gyldig 20171210

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver temadatasettet tur- og friluftsruter. Tur- og friluftsruter omfatter fotruter, sykkelruter, skiløyper, andre ruter og friluftsliv tilretteleggingspunkter knyttet til ruter og løyper.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TurOgFriluftsruter/20171210

Viser treff 1 - 8 av 8

Sykkelrute objekttype

Rute for ikke-motorisert ferdsel på sykkel. Merknad: Sykkelrute kan følge kjørevei, gang/sykkelvei, traktorvei, sti etc


RuteInfoPunkt objekttype

Fysiske tilretteleggingstiltak i friluftsområder.


Fellesegenskaper objekttype

Definisjon: Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområdeuavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Alle objekttyper i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.


AnnenRute objekttype

Rute for annen ferdsel knyttet til friluftsliv.


TurOgFriluftsrute objekttype

Definisjon: Generellt overordnet ruteobjekt for tur- og friluftsruter. Rute er en generell samlebetegnelse for merket tursti, løype, turveg og led for vandring, skigåing, sykling og padling/roing. Merknad: Alle kurveobjekter i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.


RuteGenerell objekttype

Definisjon: Rute for ferdsel generelt Merknad: Alle kurveobjekter i denne produktspesifikasjonen vil arve egenskaper fra denne objekttypen.


Skiløype objekttype

Rute for ikke-motorisert ferdsel på snø Merknad: Fortrinnsvis på ski, men også andre former slik som hundekjøring. Inkluderer ikke alpinanlegg.


Fotrute objekttype

Rute for menneskelig ferdsel til fots. Merknad: Ruter kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag, fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter i by- og boligstrøk. Inkluderer turveger, turstier og spesialruter som for eksempel natursti og kultursti.