Tur- og friluftsruter

Kartverket Gyldig 20171210

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Modellen beskriver temadatasettet tur- og friluftsruter. Tur- og friluftsruter omfatter fotruter, sykkelruter, skiløyper, andre ruter og friluftsliv tilretteleggingspunkter knyttet til ruter og løyper.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/TurOgFriluftsruter/20171210

Viser treff 1 - 7 av 7

Posisjonskvalitet datatype

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Synbarhet kan også registreres. Egenskapen kompaktifiseres.


AnnenRuteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en annen rute. Egenskapen er påkrevet og multippel.


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


FotruteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en fotrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. Presisering 1: Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Presisering 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


SkiløypeInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en skiløype. Egenskapen er påkrevet og multippel.


SykkelruteInfo datatype

Grupperte egenskaper som beskriver en sykkelrute. Egenskapen er påkrevet og multippel.