Posisjonskvalitet KVALITET

datatype

Kartverket Gyldig

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen. Gruppeegenskap som minimum skal bestå av målemetode og nøyaktighet i grunnriss. Synbarhet kan også registreres. Egenskapen kompaktifiseres.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
målemetode Metode for måling i grunnriss (x,y). Målemetode (kodeliste) 1..1
nøyaktighet Antatt posisjonsnøyaktighet i grunnriss (x,y) oppgis i cm. Med posisjonsnøyaktighet menes punktstandardavviket for punkter, samt tverravvik i grunnriss for kurver. Den nøyaktighet som angis på objektet bør være så nær dataobjektets nøyaktighet i forhold til det virkelige objektet som mulig. Integer 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Målemetode 1..1
NØYAKTIGHET Integer 6 1..1
Name Type English Description
målemetode Målemetode
nøyaktighet Integer

Vis Posisjonskvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Målemetode 1 ..1
Integer 1 ..1