Barnetråkk

Kartverket Erstattet 20160318

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 4 av 4

Barneveg objekttype

Barns skoleveg med vurderinger om faregrad


Barnelekområde objekttype

område hvor barn og ungdom leker og oppholder seg


Skolebruksområde objekttype

område skolen bruker til uteundervisning.


BarnetråkkGenerell objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper