Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0

Miljødirektoratet Foreslått 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0_Utkast

Viser treff 1 - 4 av 4


NaturtypeGrense objekttype

avgrenser et verneverdig område


Fellesegenskaper_Naturtype objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype


Naturtype_nin objekttype

Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks