Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_D6C5B668_26E8_4af2_9BCB_8EC0BF74102F;Hoveddiagram;;diagram;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_FB76E4E4_C530_4ef0_90CD_6D1C40494ADB;Kodelister og datatyper;;diagram;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;Naturtype_dekning;;objekttype;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_621D6A12_FDFD_4193_85DD_0856491FEFB9;NaturtypeGrense;avgrenser et verneverdig område;objekttype;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_714800A0_4EFD_4e05_89F6_F045254D5CAC;Fellesegenskaper_Naturtype;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for naturtype;objekttype;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;Naturtype_nin;Naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks;objekttype;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_09FBF389_177B_46a3_95FA_40CFF8DC0FAA;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_31762FD2_48F5_4ef8_A865_B6552B99E857;Utvalgskriterium;Forekomster/observasjoner av et kriteriebasert utvalg arter som er spesielt viktig for biologisk mangfold, samt fremmede arter som er en trussel mot naturlig biologisk mangfold. Alt innhold hentes fra Artsdatabankens infrastruktur, basert på arten og nærmere definerte tekniske kvalitetskriterier (geografisk presisjon mv.).;datatype;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_21E5A4DD_0972_4bcf_953A_A70AF5E6FF63;JaNei;erstatter Boolsk True/False i produksjon av filer og tjenester;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_26C530D3_1C6F_4f74_B7CF_2B9A255DB0D7;NaturtypeKode;;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_4C9ACE0F_B7DA_46e1_8E8F_D34BD26DD046;NaturmangfoldVurderingKode;;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_A453E5E6_FFD9_432b_8A78_313A75A69E40;TilstandVurderingKode;;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_ABB62237_A9E6_4204_8827_0C02EBA38BEA;Nøyaktighetsklasse;4: < 20 m 3: 20-50 m 2: 50-100 m 1: > 100 m;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_B43E227E_CD33_4719_8DDE_92B41612F994;HovedøkosystemKode;Angir hvilket hovedøksystem naturtyper tilhører;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_D92D3623_2C61_4a1a_9C69_82FFFF4E653E;Kommunenummer;nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_E2587778_8F65_4933_A560_20DD558B8E3E;LokalitetskvalitetKode;;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_F51F4DD3_3679_4d98_B739_3A6363FAB7FA;Dekningskartverdi;;kodeliste;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0 EAID_09FBF389_177B_46a3_95FA_40CFF8DC0FAA;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. Naturvernområder får en unik ID når det importeres i Naturbase på formen VV00001245.;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Identifikasjon EAID_09FBF389_177B_46a3_95FA_40CFF8DC0FAA;navnerom;navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jpel: NO for Norge.fr ISO 3166. For datasett som er endel av naturbase brukes navnerom: NO.MILJODIREKTORATET.NATURBASE ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Identifikasjon EAID_09FBF389_177B_46a3_95FA_40CFF8DC0FAA;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Identifikasjon EAID_31762FD2_48F5_4ef8_A865_B6552B99E857;ingenStatus;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Utvalgskriterium EAID_31762FD2_48F5_4ef8_A865_B6552B99E857;nærTruet;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Utvalgskriterium EAID_31762FD2_48F5_4ef8_A865_B6552B99E857;seBeskrivelseNaturtype;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Utvalgskriterium EAID_31762FD2_48F5_4ef8_A865_B6552B99E857;sentralØkosystemFunksjon;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Utvalgskriterium EAID_31762FD2_48F5_4ef8_A865_B6552B99E857;spesieltDårligKartlagt;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Utvalgskriterium EAID_31762FD2_48F5_4ef8_A865_B6552B99E857;truet;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Utvalgskriterium EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;dekningskartverdi;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;kartleggingsinstruks;Lenke til kartleggingsinstruks;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;område;Avgrensning av objektet;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;oppdragsgiver;etat/institusjon som har bestilt kartlegging i området hvor lokaliteten er kartlagt ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;oppdragstaker;etat/institusjon som har utført kartlegging i området ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;program;Navn på program;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;prosjektnavn;Navn på kartleggingsprosjektet ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;prosjektområdenavn;Navn på prosjektområdet;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_5847E859_DCD2_457e_8F0A_5C4EA78B3F8A;år;Angivelse av kartleggingsår;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_dekning EAID_621D6A12_FDFD_4193_85DD_0856491FEFB9;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\NaturtypeGrense EAID_714800A0_4EFD_4e05_89F6_F045254D5CAC;datafangstdato;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_714800A0_4EFD_4e05_89F6_F045254D5CAC;identifikasjon;objekt i Naturbase. Eksisterende objekt i naturbase har formen BN00000002;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_714800A0_4EFD_4e05_89F6_F045254D5CAC;kommune;nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer.;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_714800A0_4EFD_4e05_89F6_F045254D5CAC;nøyaktighetsklasse;Nøyaktighetsklasse der det skilles mellom følgende kategorier:, bedre enn 20 m, bedre enn 50 m, bedre enn 100 m og dårligere enn 100 m. Siden det normalt er gradvise overganger på flere meter mellom ulike naturtyper, vil en i mange tilfeller i tettbygde strøk, og i en del tilfeller også i landbruksområder, få en kollisjon mellom forvaltningens behov for høy presisjon og hvordan det biologiske mangfoldet faktisk fordeler seg. Der tilstrekkelig presisjonsnivå på kart ikke kan oppnås, må de gradvise overgangene beskrives i lokalitetsbeskrivelsen. I slike tilfeller kan det være fornuftig å følge praktiske forvaltningsgrenser ved grensetrekking der det er mulig (f.eks. eiendomsgrenser og veier).;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Fellesegenskaper_Naturtype EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;faktaark;Lenke til faktaark;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;hovedøkosystem;;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;kartlegger;navn på person som har kartlagt lokaliteten;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;kartleggingsdato;kartleggers oppgitte dato for feltkartlegging av lokaliteten (i data for 2018 er datoen satt av systemet);egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;kartleggingsinstruks;Lenke til kartleggingsinstruks;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;kartleggingsår;Kartleggingsår;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;kriterium;ett eller flere utvalgskriterier som angir hvorfor naturtypen er prioritert for kartlegging;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;lokalitetskvalitet;"samlet økologisk kvalitet for en lokalitet av en naturtype, på en skala fra ""Svært høy"" til ""Svært lav kvalitet"". Noen få naturtyper har ikke metodikk for å fastsette lokalitetskvalitet, og disse har verdien ""Ikke kvalitetsvurdert""";egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;mosaikk; angir om om naturtypen forekommer i mosaikk med en annen naturtype;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;naturmangfold;"samlet vurdering av lokalitetens naturmangfold, på en skala fra ""Stort"" til ""Lite""";egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;naturmangfoldBeskrivelse;tekstlig beskrivelse av lokalitetens naturmangfold ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;naturtype;ensartet type natur prioritert for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;ninBeskrivelsesvariable;beskrivelsesvariabler etter NiN (eller Miljødirektoratet-variabler) som dokumenterer lokalitetens tilstand og naturmangfold;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;ninId;unik ID per lokalitet;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;ninKartleggingsenheter;kartleggingsenheter etter NiN som befinner seg innenfor lokaliteten, i kartleggingsmålestokk 1:5000 eller 1:20000;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;område;Flategeometri for objektet;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;områdenavn;"navn på lokaliteten, et kort stedsnavn er tilstrebet";egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;oppdragsgiver;etat/institusjon som har bestilt kartlegging i området hvor lokaliteten er kartlagt;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;oppdragstaker;etat/institusjon som har utført kartlegging ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;prosjektnavn;Navn på kartleggingsprosjektet;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;tilstand;"samlet vurdering av den økologiske tilstanden til en lokalitet, på en skala fra ""God"" til ""Svært redusert""";egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;tilstandBeskrivelse;tekstlig beskrivelse av lokalitetens økologiske tilstand;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;usikkerhet;"angir usikkerhet i vurderinger, ut over ""normal"" usikkerhet ved kartlegging av natur";egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin EAID_F6D98AEE_12AC_44f9_9F0F_334C3CFC0378;usikkerhetBeskrivelse;tekstlig beskrivelse av hva usikkerhet består i ;egenskap;1.0;Foreslått;Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Miljødirektoratet\Naturtyper_MiljodirektoratetInstruks-1.0\Naturtype_nin