Naturtype_dekning

objekttype

Miljødirektoratet Foreslått

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
dekningskartverdi Dekningskartverdi (kodeliste) 1..1
kartleggingsinstruks Lenke til kartleggingsinstruks CharacterString 0..1
område Avgrensning av objektet Flate 1..1
oppdragsgiver etat/institusjon som har bestilt kartlegging i området hvor lokaliteten er kartlagt CharacterString 0..1
oppdragstaker etat/institusjon som har utført kartlegging i området CharacterString 0..1
program Navn på program CharacterString 0..1
prosjektnavn Navn på kartleggingsprosjektet CharacterString 0..1
prosjektområdenavn Navn på prosjektområdet CharacterString 1..1
år Angivelse av kartleggingsår CharacterString 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Dekningskartverdi 1..1
KARTLEGGINGSINSTRUKS CharacterString 200 0..1
Flate 1..1
OPPDRAGSGIVER CharacterString 100 0..1
OPPDRAGSTAKER CharacterString 100 0..1
PROGRAM CharacterString 100 0..1
PROSJEKTNAVN CharacterString 100 0..1
PROSJEKTOMRÅDENAVN CharacterString 100 1..1
ÅR CharacterString 4 1..1
Name Type English Description
dekningskartverdi Dekningskartverdi
kartleggingsinstruks CharacterString
område Flate
oppdragsgiver CharacterString
oppdragstaker CharacterString
program CharacterString
prosjektnavn CharacterString
prosjektområdenavn CharacterString
år CharacterString

Vis Naturtype_dekning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Dekningskartverdi 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Flate 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1