Beite-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen omfatter grenser for besetning og beitelag, samt beitetekniske innretninger for utmarksbeite for sau, geit, storfe og hest. Spesifikasjonen omfatter områder beitelaget til vanlig benytter som beiteareal., ikke de formelle (slik som beiterettighetsgrenser mv.)

Viser treff 1 - 1 av 1

UtmarkbeiteAnleggstype kodeliste

spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite