Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_492A1F68_F3A7_4e50_8B80_024AAF83EFCC;Hovedskjema;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_48E4D38C_180C_4d1f_A3F8_FD2C4157C0B0;Kodelister;;diagram;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_01573147_F9E8_474c_8305_412AA73EB561;BeitelagFellesGr;avgrensning av et beitelag felles område -- Definition -- delimitation of grazing cooperative common area;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_1D0127FC_B823_4453_A80D_BF382816A0B9;BeitelagFiktGr;fiktiv avgrensning av to beitelag som overlapper hverandre Merknad: Områdene blir digitalisert som to figurer som ligger inntil hverandre (med andre ord ikke overlappende figurer). Grensa som er felles for disse to områdene betegnes ?fiktiv grense beitelag?. -- Definition -- fictitious delimitation of two grazing cooperative areas which overlap;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_44B5D331_637F_46e7_B0CF_8B473C15CFBB;BeitebesetningGr;avgrensning av et beitebesetningsområde -- Definition -- delimitation of a grazing stock area;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_5B9892E9_9D8C_4244_8A88_073FA78200E9;BeiteTekniskInnretning;byggverk, veier og anlegg som brukes og vedlikeholdes av beitelagene for deres bruk av beiteområdene -- Definition -- buildings, roads and facilities which are used and maintained by the grazing cooperatives for their use of the grazing areas;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_8ACD25F0_DB07_4349_850D_329C130BDDA0;Beitelag;areal som benyttes av et beitelag Merknad: Beitelaget kan være delt i flere mindre områder. -- Definition -- area which is used by a grazing cooperative;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_90A72F0F_D1EC_43bc_9C3C_5BA1A056F6D9;BeitelagFellesOmr;areal som benyttes av to eller flere beitelag, det vil si der beitelag overlapper hverandre -- Definition -- area which is used by two or more grazing cooperatives, that is, where grazing cooperative areas overlap;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_B97A29A8_15D7_4c63_A059_2F98A241A7FE;Beitebesetning;areal der beitedyr tilhører en eier Merknad: Jfr. landbrukseiendom i Landbruksregisteret, beiter. -- Definition -- area where the grazing livestock belong to one owner;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_BDE3907C_C6B4_434c_9534_7A434DAFDAAF;BeitelagGr;avgrensning av et beitelagsområde -- Definition -- delimitation of a grazing cooperative area;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_DA8A55D4_0383_44ff_B15E_7B3B359ECD6F;BeiteTekniskInnretningGr;avgrensning av et beiteteknisk innretningsområde -- Definition -- delimitation of the area of a technical installation for grazing;objekttype;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_E1F2CB05_AC4F_4e8d_914B_EE8A4879BC22;UtmarkbeiteAnleggstype;spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite;kodeliste;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0 EAID_01573147_F9E8_474c_8305_412AA73EB561;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeitelagFellesGr EAID_1D0127FC_B823_4453_A80D_BF382816A0B9;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeitelagFiktGr EAID_44B5D331_637F_46e7_B0CF_8B473C15CFBB;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeitebesetningGr EAID_5B9892E9_9D8C_4244_8A88_073FA78200E9;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeiteTekniskInnretning EAID_5B9892E9_9D8C_4244_8A88_073FA78200E9;senterlinje;forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeiteTekniskInnretning EAID_5B9892E9_9D8C_4244_8A88_073FA78200E9;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeiteTekniskInnretning EAID_5B9892E9_9D8C_4244_8A88_073FA78200E9;utmarkbeiteAnleggstype;spesifikasjon av type teknisk anlegg som er etablert i forbindelse med utmarksbeite -- Definition -- specification of the type of technical facility established in connection with rough grazing;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeiteTekniskInnretning EAID_8ACD25F0_DB07_4349_850D_329C130BDDA0;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\Beitelag EAID_8ACD25F0_DB07_4349_850D_329C130BDDA0;posisjon;temakode -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\Beitelag EAID_8ACD25F0_DB07_4349_850D_329C130BDDA0;organisasjonsnummer;;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\Beitelag EAID_8ACD25F0_DB07_4349_850D_329C130BDDA0;utmarkbeiteDyreslag;spesifikasjon av hvilket dyreslag som beiter innenfor et område -- Definition -- specification of which type of livestock grazes within an area;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\Beitelag EAID_90A72F0F_D1EC_43bc_9C3C_5BA1A056F6D9;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeitelagFellesOmr EAID_90A72F0F_D1EC_43bc_9C3C_5BA1A056F6D9;posisjon;temakode -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeitelagFellesOmr EAID_90A72F0F_D1EC_43bc_9C3C_5BA1A056F6D9;organisasjonsnummer;organisasjonsnummer fra Brønnøysund-registeret -- Definition -- organisation number from the Brønnøysund Register Centre ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeitelagFellesOmr EAID_90A72F0F_D1EC_43bc_9C3C_5BA1A056F6D9;utmarkbeiteDyreslag;spesifikasjon av hvilket dyreslag som beiter innenfor et område -- Definition -- specification of which type of livestock grazes within an area;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeitelagFellesOmr EAID_B97A29A8_15D7_4c63_A059_2F98A241A7FE;område;objektets utstrekning -- Definition -- area over which an object extends;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\Beitebesetning EAID_B97A29A8_15D7_4c63_A059_2F98A241A7FE;posisjon;temakode -- Definition -- location where the object exists;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\Beitebesetning EAID_B97A29A8_15D7_4c63_A059_2F98A241A7FE;matrikkelnummer;sammensatt egenskap som inneholder matrikkelkommune, gårdsnummer og bruksnummer -- Definition -- composite attribute containing cadastral municipality, land number and title number;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\Beitebesetning EAID_B97A29A8_15D7_4c63_A059_2F98A241A7FE;utmarkbeiteDyreslag;spesifikasjon av hvilket dyreslag som beiter innenfor et område -- Definition -- specification of which type of livestock grazes within an area ;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\Beitebesetning EAID_BDE3907C_C6B4_434c_9534_7A434DAFDAAF;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeitelagGr EAID_DA8A55D4_0383_44ff_B15E_7B3B359ECD6F;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;4.0;Tilbaketrukket;Beite-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Beite\Beite-4.0\BeiteTekniskInnretningGr