Brannstasjoner

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig 20160315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datasettet viser alle brannstasjoner og brannvesenets depoter i Norge. Målsettingen med stedfestingen er å stedfeste til riktig bygning, men kvaliteten kan variere. Egenskapsinformasjon og oppdatering er basert på innrapportering fra landets brannvesen til DSB.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Brannstasjoner/20160315

Viser treff 1 - 3 av 3

Stasjonstype kodeliste

Klassifisering ut fra stasjonens status i brannvesenet


Kasernert kodeliste

Klassifisering ut fra om det er brannmannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based