Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_BBF75AE0_8513_4208_921D_B6B7536AFA56;Brannstasjoner - Hoveddiagram;;diagram;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_5C15A1CA_9587_4c0b_AA70_D7DBF70AC2B2;Kodelister med realisering;;diagram;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_976CF92A_0088_47c7_A505_D104F27CC185;Realisering fra SOSI del 1;;diagram;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_A1C5361F_AC72_4dca_AA90_3FC79AC8E21C;Pakkerealisering;;diagram;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_3763ABAC_145A_4b66_9D87_01DB11446467;Datatyper med realisering;;diagram;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;Brannstasjon;Base for brannvesenets kjøretøy, utstyr og personell.;objekttype;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_F309FD4B_B6BF_4baa_819E_0EAC24C9099E;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_F8038DF9_CC71_48ba_9D4F_D8FD16A05E5C;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_40E5F6BF_6B64_4e9c_A2A7_34014FC4AA98;Stasjonstype;Klassifisering ut fra stasjonens status i brannvesenet;kodeliste;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_7B239FAC_DAE0_44f8_8F5E_6EED00BF2576;Kasernert;Klassifisering ut fra om det er brannmannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen;kodeliste;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_E5136F1C_E6E3_4d48_81B1_EAFC82FF207E;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;anleggID;Referansenummer i DSBs interne database;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;brannstasjon;Navn på brannstasjon;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;brannvesen;Navn på brannvesenet som stasjonen tilhører;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;stasjonstype;Klassifisering ut fra stasjonens status i brannvesenet;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon EAID_0D953150_FDCF_4c3f_A8AB_8314F892A0D9;kasernert;Klassifisering ut fra om det er brannmannskaper på vakt på stasjonen;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Brannstasjon EAID_F309FD4B_B6BF_4baa_819E_0EAC24C9099E;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\GenerelleEgenskaper EAID_F309FD4B_B6BF_4baa_819E_0EAC24C9099E;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\GenerelleEgenskaper EAID_F309FD4B_B6BF_4baa_819E_0EAC24C9099E;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\GenerelleEgenskaper EAID_F309FD4B_B6BF_4baa_819E_0EAC24C9099E;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\GenerelleEgenskaper EAID_F309FD4B_B6BF_4baa_819E_0EAC24C9099E;informasjon;generell opplysning Merknad: mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\GenerelleEgenskaper EAID_F8038DF9_CC71_48ba_9D4F_D8FD16A05E5C;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Posisjonskvalitet EAID_F8038DF9_CC71_48ba_9D4F_D8FD16A05E5C;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20160315;Gyldig;Brannstasjoner;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Brannstasjoner\Posisjonskvalitet