Kasernert Status

kodeliste

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig

Klassifisering ut fra om det er brannmannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Depot Lager med utstyr for brannbekjempelse. Normalt uten utrykningskjøretøy D
Ikke kasernert vakt Brannstasjonen har ikke mannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen. Personell innkalles ved behov. IK
Dagkasernert vakt Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen innenfor vanlig arbeidstid. Resten av døgnet brukes innkallingsmannskaper. DA
Døgnkasernert vakt Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen til enhver tid ("24/7") DN
Verdi Navn Beskrivelse
Depot Lager med utstyr for brannbekjempelse. Normalt uten utrykningskjøretøy
Ikke kasernert vakt Brannstasjonen har ikke mannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen. Personell innkalles ved behov.
Dagkasernert vakt Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen innenfor vanlig arbeidstid. Resten av døgnet brukes innkallingsmannskaper.
Døgnkasernert vakt Brannstasjonen har mannskaper i kontinuerlig vakt på stasjonen til enhver tid ("24/7")
Name Type Description Code value
Depot <undefined>
Ikke kasernert vakt <undefined>
Dagkasernert vakt <undefined>
Døgnkasernert vakt <undefined>

Vis Kasernert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1