Stasjonstype Status STASJONSTYPE

kodeliste

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gyldig

Klassifisering ut fra stasjonens status i brannvesenet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hovedstasjon Stasjon med brannsjef (brannvesenets ledelse) H
Lokalstasjon Annen stasjon med utrykningskjøretøy L
Depot Lager med utstyr for brannbekjempelse. Normalt uten utrykningskjøretøy D
Verdi Navn Beskrivelse
Hovedstasjon Stasjon med brannsjef (brannvesenets ledelse)
Lokalstasjon Annen stasjon med utrykningskjøretøy
Depot Lager med utstyr for brannbekjempelse. Normalt uten utrykningskjøretøy
Name Type Description Code value
Hovedstasjon <undefined>
Lokalstasjon <undefined>
Depot <undefined>

Vis Stasjonstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1