Fellesegenskaper og abstrakte objekttyper

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6, i tillegg til abstrakte objekttyper for Havnedata.

Viser treff 1 - 6 av 6

HavneanleggId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av et havneanlegg. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


FellesegenskaperOpsjonell objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Opsjonelle egenskaper.


FellesegenskaperPåkrevd objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB. Påkrevde egenskaper.


HavnId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en havn. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


KaiId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av en kai. Egenskapene arves ned til øvrige objektklasser i Havnedata.


ObjektId objekttype

Abstrakt objekt som holder egenskaper for unik identifisering av objekt på kaien.