Reguleringer

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Regulereringer i form av lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Viser treff 1 - 8 av 8

Fartsrestriksjoner objekttype

Område som har restriksjoner knyttet til ferdsel og fart for fartøyer som ferdes på sjøen.


FartsrestriksjonerGrense objekttype

Avgrensning av Fartsrestriksjoner.


Fartøytype kodeliste

Kodeliste for å spesifisere hvilket type fartøy en regulering eller restriksjon omfatter.Forbudsområde objekttype

Område som er omfattet av forbud, som f.eks. ferdselsforbud for vannscooter.


ForbudsområdeGrense objekttype

Avgrensning av forbudsområde.


Forbudstype kodeliste

Kodeliste for å angi forbudstype for forbudsområde.