Forsvarets snøskreddata

Forsvaret Gyldig 20170601

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Forsvarets digitale snøskredoverlegg viser områder der det kan gå snøskred. Informasjonen er produsert for Forsvaret til planlegging og gjennomføring av øvelser og kan ikke uten videre benyttes til andre formål.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/ForsvaretsSkredkart/20170601

Viser treff 1 - 5 av 5

UtløpsOmråde objekttype

Areal som påvirkes eller dekkes av skredmassser når skred utløses -- Definition -- Avalanche run-out zone area which is affected or covered by avalanche/landslide masses when an avalanche/landslide occurs


FellesEgenskaperSkred objekttype

Fellesegenskaper for de to objektypene for skredområder.


UtløsningsOmråde objekttype

område hvor skred kan utløses -- Definition -- Avalanche starting zone


SkredOmrådeGrense objekttype

grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred -- Definition -- boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.