SkredOmrådeGrense AvalancheLandslideHazardBoundary

objekttype

Forsvaret Gyldig

grenselinje som viser rekkevidden for mulige skred
boundary line which shows the extent of potential avalanches/landslides
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis SkredOmrådeGrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon skredOmrådeAvgrensning SkredOmrådeGrense 1..* UtløpsOmråde
assosiasjon skredOmrådeAvgrensning SkredOmrådeGrense 1..* UtløsningsOmråde