Administrative enheter

Kartverket Erstattet 4.2

produktspesifikasjon

Beskrivelse: spesifikasjon av innholdet i leveransedatasettet administrative enheter

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/AdmEnheter/4.2

Viser treff 1 - 5 av 5

Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Kopidata datatype

angivelse av at objektet er hentet fra en kopi av originaldata Merknad: Kan benyttes dersom man gjør et uttak av en database som ikke inneholder originaldataene.


AdministrativEnhetNavn datatype

offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Dokumentasjonsreferanse datatype

henviser til fastsettings- eller lovinformasjon