Dokumentasjonsreferanse DOKUMENTASJONSREFERANSE

datatype

Kartverket Erstattet

henviser til fastsettings- eller lovinformasjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
rettskildeTittel navn på lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat CharacterString 1..1
rettskildeId referanse til lov, forskrift, vedtak, dom eller traktat i form av kode som angir type dokument, dato og nummer For eksempel: LOV-2012-09-07-65 CharacterString 0..1
hjemmel lov som rettskilden er begrunnet i CharacterString 0..1
fastsettingsmyndighet offentlig instans som har fastsatt en grense CharacterString 0..1
fastsettingsdato dato for når dokumentet ble skrevet, publisert eller revidert Date 1..1
dokumentlink URL til saksdokument CharacterString 0..1
internReferanseKartverket henvisning til saksdokument i Kartverkets eget arkiv Merknad: Gjelder også link til skannet dokument på intern server. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
RETTSKILDETITTEL CharacterString 255 1..1
RETTSKILDEID CharacterString 255 0..1
HJEMMEL CharacterString 255 0..1
FASTSETTINGSMYNDIGHET CharacterString 255 0..1
FASTSETTINGSDATO Date 1..1
DOKUMENTLINK CharacterString 255 0..1
INTERNREFERANSEKARTVERKET CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
rettskildeTittel CharacterString
rettskildeId CharacterString
hjemmel CharacterString
fastsettingsmyndighet CharacterString
fastsettingsdato Date
dokumentlink CharacterString
internReferanseKartverket CharacterString

Vis Dokumentasjonsreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1
Date 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1