AdministrativEnhetNavn ADMENHETNAVN

datatype

Kartverket Erstattet

offisielt navn på en kommune, et fylke eller en nasjon
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn offisielt navn på administrativ enhet CharacterString 1..1
språk angir hvilket språk navnet hører til Språkkode (kodeliste) 1..1
rekkefølge angir hvilken plassering man skal bruke for flerspråklige navn på skilt eller kart og lignende der det blir brukt mer enn ett navn Merknad: Vedtaksorganet fastsetter rekkefølgen av navnene. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk, kvensk. I sammenhengende tekst skal man bruke det navnet som samsvarer med språket i teksten. Se forskrift om skrivemåten av stadnamn, § 7. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
NAVN CharacterString 255 1..1
SPRÅK Språkkode 3 1..1
REKKEFØLGE Integer 1 0..1
Name Type English Description
navn CharacterString
språk Språkkode
rekkefølge Integer

Vis AdministrativEnhetNavn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Språkkode 1 ..1
Integer 0 ..1