Siidaområde SiidaArea

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet

arealenhet brukt av et beitelag Merknad: Siida er et samisk begrep for beitelag/ arbeidsfellesskap.
area unit used by grazing group
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 0..1
områdenavn Navn (datatype) 1..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 0..1
Navn 1..1
Punkt 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
områdenavn Navn name
posisjon Punkt position location where the object exists

Vis Siidaområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 0 ..1
Navn 1 ..1
Punkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Siidaområde 0..* Reinbeitedistrikt 1
assosiasjon Siidaområde 1..2 siidaavgrensning SiidaområdeGrense 0..*