Navn Name

datatype

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent

ord som noen eller noe kalles ved
word by which someone or something is named

Vis Navn i NVDB Datakatalog