Tømmestasjon

objekttype

Geovekst Gyldig

Tømmestasjon eller punkt for tømming av væske (avløpsvann, septik eller tilsvarende).
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
avløpstype Beskrivelse av hva slags tømming/avløpstype som er tilgjengelig. Avløpstype 1..*
høydereferanse Høydereferanse Høydereferanse 1..1
kapasitet Kapasitet til tømming, angitt i antall m3/time. Integer 0..1
kumnummer ID-merking av kummer. Kan tas fra havnas eget merkesystem eller kommunens SID-nr. Integer 0..1
mobilitet Egenskap for å anngi om tømmestasjonen er fast montert eller flyttbart (i form av en tankbil eller lignende). For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. Boolean 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte tømmestasjonen. Tilgangstype 0..*
tilkoblingsdimensjon Størrelse/dimensjon på rørene som skal kobles sammen. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
AVLØPSTYPE Avløpstype 20 1..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
KAPASITET Integer 10 0..1
KUMNUMMER Integer 4 0..1
MOBILITET Boolean 1..1
Punkt 1..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
TILKOBLINGSDIMENSJON CharacterString 20 0..1
Name Type English Description
avløpstype Avløpstype liquidWasteType Type of liquid waste that can be desposed of.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
kapasitet Integer capacity Capacity for emptying. Unit of measure is m3 pr. hour.
kumnummer Integer manholeNumber ID-marking of manholes.
mobilitet Boolean mobility Property to specify if the point is fixed or movable.
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.
tilkoblingsdimensjon CharacterString connectionSize Dimension of the pipes to be connected.

Vis Tømmestasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Avløpstype 1 ..*
Høydereferanse 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 1 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Tømmestasjon supertype ObjektId