Flomgrense

objekttype

Kartverket Gyldig

havnivågrense
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense avgrensning av område Kurve 1..1
GenerelleEgenskaperFlomgrense
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
Målemetode (kodeliste) 1..1
Kurve 1..1
Name Type English Description
kvalitet Posisjonskvalitet (datatype)
- målemetode Målemetode (kodeliste)
grense Kurve

Vis Flomgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* StormfloNå_Intervall20År
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Middelhøyvann2090
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Middelhøyvann2050
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Stormflo2050_Intervall1000År
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* MiddelhøyvannNå
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Stormflo2050_Intervall200År
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* StormfloNå_Intervall1000År
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Stormflo2090_Intervall20År
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* StormfloNå_Intervall200År
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Stormflo2090_Intervall200År
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Stormflo2050_Intervall20År
assosiasjon avgrensning Flomgrense 0..* Stormflo2090_Intervall1000År
arv subtype Flomgrense supertype GenerelleEgenskaperFlomgrense