GenerelleEgenskaperFlomgrense GEN_EGENSKAPER_FLOMGRENSE

objekttype

Kartverket Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og avgrensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. Posisjonskvalitet (datatype) 1..1
- målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode (kodeliste) 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Posisjonskvalitet 1..1
Name Type English Description
kvalitet Posisjonskvalitet

Vis GenerelleEgenskaperFlomgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Posisjonskvalitet 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Flomgrense supertype GenerelleEgenskaperFlomgrense