Drivstofftilkobling

objekttype

Geovekst Gyldig

Tilkoblingspunkt for drivstoff på kaia.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
drivstofftype Type drivstoff. Drivstofftype 1..*
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
kapasitet Kapasitet til fylling av drivstoff angitt i antall m3/time. Integer 0..1
mobilitet Egenskap for å anngi om drivstoffpunktet er fast montert eller flyttbart (mobilt drivstoffpunkt i form av en tankbil eller lignende). For mobile tilkoblingspunkt er det vanskelig/meningsløst å stedfeste punktet nøyaktig. Punktet plasseres da på et passelig representativt punkt og gis en kvalitetskode som angir stor usikkerhet i innmåling. Boolean 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
tilgangstype Kodeliste for å spesifisere hvem som har mulighet til å benytte punktet. Tilgangstype 0..*
Navn Type Lengde Multiplisitet
DRIVSTOFFTYPE Drivstofftype 20 1..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
KAPASITET Integer 10 0..1
MOBILITET Boolean 1..1
Punkt 1..1
STATUS Status 20 0..1
TILGANGSTYPE Tilgangstype 50 0..*
Name Type English Description
drivstofftype Drivstofftype typeOfFuel Types of fuel.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
kapasitet Integer capacity Capacity for filling fuel, specified in m3 per hour.
mobilitet Boolean mobility Property to specify if the point is fixed or movable.
posisjon Punkt point Geographical location.
status Status status Status of an object.
tilgangstype Tilgangstype typeOfAccess Specifies who has access.

Vis Drivstofftilkobling i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Drivstofftype 1 ..*
Høydereferanse 1 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 1 ..1
Punkt 1 ..1
Status 0 ..1
Tilgangstype 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Drivstofftilkobling supertype ObjektId